Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči radí jak na čarodějnice

28. 4. 2010

Při rozdělávání otevřeného ohně v přírodě mějte na paměti několik základních pravidel
 

Třicátý duben je tradičně spojen s pálením ohňů, které podle tradice odhánějí „zlé síly". Abychom si poslední dubnový den nezkazili úrazem nebo škodou na majetku při neopatrné manipulaci s ohněm, připojují hasiči několik rad:

1. Pozor na rozšíření požáru
2. Nezapomeňte na ohlášení pálení hasičům
3. Nepoužívejte hořlavé kapaliny
4. Pozor na vznícení oděvu na osobě, např. při přeskakování ohně
5. Mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů
6. Vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov, pozor na vysokou trávu
7. Sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
8. Stabilní hranice vatry
9. Zábavní pyrotechnika - neházet do otevřeného ohně
10. Děti v doprovodu dospělé osoby
11. Nenechávat oheň bez dozoru
12. Doporučení - preventivní dohled dobrovolných hasičů

Každý otevřený oheň může vytvořit nebezpečí, zranění osob, ztrátu a poškození majetku, případně ohrožení domácích zvířat!


Ze zákona o požární ochraně si všichni občané musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických" ohňů - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru.

Ohlášení pálení
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněné také je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Při „pálení čarodějnic" nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

Číslo pro ohlášení pálení 950 330 110. Pro registrované ohlašovatele nebo osoby, které spalují hořlavé látky častěji je určen formulář na internetových stránkách www.hzspk.cz

Napsal Mgr. Alena Marešová  , HZS PK