Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016

31. 10. 2016

Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojený na teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,

POZOR!

Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.