Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nebezpečí požárů v Plzeňském kraji

19. 8. 2018

V platnost vstoupila výstraha ČHMÚ před nebezpečím požárů

ČHMÚ vydal výstrahu před nebezpečím vzniku požárů v důsledku klimatických podmínek pro celý Plzeňský kraj.

V souvislosti s touto výstrahou vstupuje v platnost:

Nařízení Plzeňského kraje k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů

Začátek období nastává v okamžiku, kdy Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu „nebezpečí požáru“ či „vysoké nebezpečí požáru“, a platí po celou dobu platnosti této výstrahy.

RIMG7523.JPGVýstraha ČHMÚ k nahlédnutí ZDE. Na adrese http://www.infomet.cz/ lze sledovat i předpokládaný vývoj situace. Výstrahy jsou rovněž zveřejňovány v televizní předpovědi počasí.

Pokud není v platnosti výstraha na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“, může na základě žádosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje období nepříznivých klimatických podmínek nastat dnem uvedeným v informaci hejtmana Plzeňského kraje o začátku období nepříznivých klimatických podmínek, stejným způsobem pak musí být i ukončeno.

 

Pravidla chování

V období nepříznivých klimatických podmínek se za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru považuje

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Zakázané činnosti 

V období nepříznivých klimatických podmínek se na místech uvedených v prvním odstavci zakazuje:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
h) jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému1).

V období nepříznivých klimatických podmínek se zakazuje používání lampionů štěstí na celém území Plzeňského kraje.

Zdroj: HZS Pk